FIA

Simone Campedelli

Jan Cerny

Federico Della Casa

Aron Domzala

Alastair Fisher

Quentin Giordano

Martin Koci

Stephane Lefebvre

Kornel Lukacs

Sylvain Michel

Panikos Polykarpou

Christian Riedemann

Molly Taylor

Simone Tempestini